Program


Dec 20 (Fri)

8:30

Opening Ceremony

Crystal Ballroom

9:00

Peter Hall Lecture

Chair:T. Tony Cai, University of Pennsylvania

Jianqing Fan

      Communication-Efficient Accurate Statistical Estimation

    

Crystal Ballroom

10:00

Coffee Break

1F&3F

10:30

Parallel Sessions


S150 Causal inference and related methodology in health sciences

R101


Yisheng Li

Yu Shen

Rajesh TalluriS029 Statistical machine learning in data science

R102


Ping Li

Hua Zhou

Nikhyl Aragam

Qing Zhou


S034 False discovery rate methodology

R103


Wenguang Sun

Marina Bogomolov

Aaditya RamdasS006 Frontiers in Financial Statistics and Beyond

R104


Zhengjun Zhang

Yi Ding

Mengmeng Ao

Cheng Yong Tang


S161 Recent Advances in Statistical Learning for Healthcare and Biomedical Problems

R105


Zhi (Kevin) He

Bin Nan

Pei Wang

George Michailidis


S036 Advanced Topics in Survival Analysis

R108


Yair Goldberg

Bin Liu

Daniel Nevo

Malka Gorfine


S041 Novel Statistical Approaches to Investigate Cancer Immunotherapy

R109


Guoshuai Cai

Dongjun Chung

Yeonhee Park

Jin Hyun Nam


S142 Promoting Statistical Consulting and Collaboration in China

R111


Xiaoyue Niu

Lillian Lin

Ximing Xu

Mengzhao Gao


S082 Complex Innovative Designs in Practice of Early Phase Drug Development

R201


Jun Yin

Xiang Guo

Daniel Li

Yuan Ji


S157 Deep learning and applications

R202


Matthew Hirn

Yuan Yao

Zuoqiang Shi

Yuying Xie


S059 Estimation from imperfectly observed data

R301


Ronghui Xu

Liqun Wang

Wei Huang

Zhendong Huang


S058 Limit Theorems of Random Fields and Related Topics

R302


Yimin Xiao

Fangju Xu

Yuqiang Li

Wensheng WangS147 Statistical Methods and Algorithms for High-dimensional Biomedical Data

R303


Xuexia Wang

Fenghai Duan

Fei ZouS151 The Use of Spectral Methods in Statistics: Theory and Applications

R304


Jiashun Jin

Weichen Wang

Tracy Ke

Yuting Wei


S064 New methods of testing and classification in complex data

R305


Xiufan Yu

Hongyuan Cao

Xiaodong Li

Zhigang Yao


S072 Measuring and testing nonlinear dependence

R306


Yeqing Zhou

Xianyang Zhang

Xueqin Wang

Tingyou Zhou


S109 Statistical and Machine Learning Methods with Application in AI Transportation

R307


Fan Zhou

Kaixian Yu

Guangliang Chen


12:10

Lunch

13:30

Parallel Sessions


S099 Recent Advance in Bayesian Data Science

R101


Dipak Dey

Lei Cao

Zhihua Ma

Ming-Hui Chen


S051 New Methodology for the Analysis of Neuroimaging Data

R102


Bei Jiang

Fengqing (Zoe) Zhang

Shan Yu

Xi Luo


S021 Recent Statistical Advances in Biomedical Research

R103


Hira Koul

Jianguo Sun

Somnath Datta

Suojin Wang


S035 Multiple comparisons theory and applications

R104


Jelle Goeman

Aldo Solari

Yuval BenjaminiS134 Recent Advances in Machine Learning

R105


Jianjun Wang

Shao-bo Lin

Xuehu Zhu

Yao Wang


S077 Robust and efficient modern regression in high dimensional and complex data

R106


Zhenhua Lin

Yingying Wei

Tao YuS017 Innovative Statistical Methods for Analysis of EHR Data

R108


Jinbo Chen

Sheng Yu

Jason Roy

Sebastien Haneuse


S084 Statistical Methods for Large-Scale Networks

R109


Yang Ning

Mladen Kolar

Junwei Lu

Xuefei Zhang


S135 Random Matrix Theory and its Applications to Statistics

R110


Xiucai Ding

Weiming Li

Zeng Li

Yanrong Yang


S003 Methodologies for complex survival data

R111


Ying Sheng

Yuan Chen

Jin-Jian Hsieh

Ming-Yueh Huang


S046 Recent method and technique developments in genomics and drug safety

R201


Shuo Chen

Lijun Zhang

Lin Wan

Shouhao Zhou


S115 Recent developments in discriminant and multivariate analysis

R202


Qing Mai

Teng Zhang

Binyan JiangS087 Innovative study designs and analyses for early-phase clinical trials

R301


Youyi Fong

Jun Dong

Li Li

Yunda Huang


S162 Statistical models for diseases with spatial or temporal variations

R302


Zehang Li

Jaewoo Park

Ander WilsonS148 Statistical Issues in Imaging Data Analysis

R303


Jian Kang

Linglong Kong

Jie Peng

Tingting Zhang


S121 Complex data analysis and its applications

R304


Xinyuan Song

Yingying Li

Sai Li

Kai Yu


S030 Statistical Inference for High-dimensional Tensor Data

R305


Will Wei Sun

Xin Zhang

Anru ZhangS037 New Analytical Solutions for Single-Cell and Functional Genomic Data

R306


Jingyi Jessica Li

Weiqiang Zhou

Weiqiang Zhou

Yuchao Jiang


S057 Statistical Analysis of Complex Data

R307


Hui Zhao

Huiqiong Li

Ran Duan

Da Xu

15:10

Coffee Break

1F&3F

15:40

Parallel Sessions


S002 Recent Advances in Functional Data Analysis

R101


Byeong Park

Naisyin Wang

Jin-Ting Zhang

Kaijie Xue


S010 New challenges in nonparametric inference

R102


Kyusang Yu

Chae Young Lim

Weining Wang

Ming-Yen Cheng


S005 Machine Learning Methods in Biomedical Science

R103


Yuan Jiang

Jiwei Zhao

Sherry Wang

Rui Feng


S088 Statistical Methods for Genomic and Transcriptomic Data Analysis

R104


Chi Song

Tianwei Yu

Lin Hou

Ruibin Xi


S016 Inference with Complex Data

R105


Yining Chen

Yunxiao Chen

Idris Eckley

Clifford Lam


S066 Recent Advances in Statistical Learning

R106


Feifang Hu

Peter Song

Sijian Wang

Zhao Chen


S160 Causal Inference

R107


Xiaohua Zhou

Xiaojun Song

Hanzhong Liu

Jinzhu Jia


S042 Recent Advancement in Biostatistics Methodology

R108


Rajeshwari Sundaram

Mei-Cheng Wang

Yu-Jen Cheng

Zheyu Wang


S168 Complex Data Analysis in Business, Economics and Industry

R109Chor-Yiu Sin

Shu-Hui Yu

Ching-Kang Ing


S155 Recent advances in biomedical big data analytics

R110


Jin Liu

Tao Wang

Qiongshi Lu

Zhixiang Lin


S044 Data science and statistics in IT companies

R111


Ying Liu

Wanghuan Chu

Yuxiang Xie

Lu Zhang


S100 New Advances on Statistical Modeling of Complex Data

R201


Tsung I-Lin

Wan-Lun Wang

Mauricio Castro

Victor Hugo Lachos Davila


S111 Strategic and Statistical Considerations in Early Phase Drug Development

R202


Chao Zhu

Naitee Ting

Jin Xu

J.Jack Lee


S144 Bayesian Statistics

R301


Dootika Vats

Kiranmoy Das

Minerva Mukhopadhyay

Suman Guha


S127 Advances in Large Scale Data Analysis

R302


Donatello Telesca

Yi Liu

Hui Zhao

Linlin Dai


S122 Traditional statistical techniques in new data setting

R303


Fangfang Wang

Kin Yau Wong

Long Feng

Xin Guo


S159 Recent Develpments in Statistical Network Analysis

R304


Tianxi Li

Yuguo Chen

Ali Shojaie

Yuan Zhang


S075 Massive regression analysis

R305


Binhuan Wang

Xinbing Kong

Bin Guo

Ye He


S103 Selective Inference and Multiple Comparisons

R306


Ichiro Takeuchi

Satoshi Kuriki

Hidetoshi Shimodaira

Yoshikazu Terada


S139 Time Series Analysis

R307


Shih-Feng Huang

Meihui Guo

Liang-Ching Lin

Bo Zhang

18:30

Banquet

Crystal Ballroom
Dec 21 (Sat)

9:00

Award ceremony: New Researcher Award and Pao-Lu Hsu Award 

Pao-Li Hsu Award Lecture

Chair:Heping Zhang, Yale University

      Hongyu Zhao

      Fisher’s 1918 Quantitative Genetics Model In the Genomics Era

Crystal Ballroom

10:00

Coffee Break

1F&3F

10:30

Parallel Sessions


S119 Recent Advances in High dimensional Statistics

R101


Cun-Hui Zhang

Gianluca Finocchio

Wei Lin

Linjun Zhang


S055 Random Matrices Theory and Applications

R102


Zhou Fan

Leying Guan

Anderson Zhang

Kyoung Hee Arlene Kim


S076 Special Invited Session -DiDi -Statistical Challenges and Opportunities in Ride-sharing Platform

R103


Hongtu ZhuZiyao Gao Liang Shi

S007 Recent Advances on Large Complex Data

R104


Ming Yuan

Zijian Guo

Rui Song

Lilun Du


S065 Recent Advances in Statistical Theories and Applications

R105


Qiwei Yao

Richard Samworth

Ji Zhu

Xiangrong Yin


S136 Robust Statistics

R108


Qiyang Han

Zhao Ren

Chao Zheng

Subhajit Dutta


S025 Recent Advances in Statistical Genomics

R109


Jun Li

Xiang Zhou

Jin Gu

Wenchao Zhang


S033  Handling Complex Featured Data: Methods and Applications

R110


Wenqing He

Xiangrong Kong

Yayuan Zhu

Zhisheng Ye


S085 Leadership and Innovation in Drug Development Through Quantitative Research

R111


Xiaoni Liu

Haoda Fu

Jianing Di

Ping Yan

Tony(Xiang) Guo


S079 Statistical Advancements for Emerging Challenges in Health Data Science

R201


Xinping Cui

Jian Zhang

Shihua Zhang

Pingzhao Hu


S054 Statistical methodologies in clinical trials

R202


Yijie Zhou

Bo Yang

Bingzhi Zhang

Ming Tan


S081 Design and Analysis for Complex  Medical Studies 

R301


Timothy O’Brien

Meike Niederhausen

Eva HuaAn-Min Tang

S097 Recent Development on Missing Data Issues under Estimand Framework

R302


Geert Molenberghs

Jun Shao

Aileen Zhu

Tzy-Chy Lin

Jun Wang


S011 Modeling and analysis of spatial point pattern data

R303


Mikyoung Jun

Zhengyuan Zhu

Ottmar CronieS145 Special Invited Papers of Statistics and Its Inference

R304


Ling Zhou

Zhilan Lou

Sudipto Banerjee

Yu Chen


S140 High dimensional change point detection,Regression and Clusteringn

R305


Chun Yip Yau

Yue Sheng

Changliang Zou

Guangming Pan


S001 Complex Medical Data Analysis

R306


Ling Zhou

Xiang Liu

Xinmin Li

Hua Liang


S167 New Advances on Complex Data Analysis

R307


Yichuan Zhao

Yukun Liu

Yu Hu

Yuehan Yang

12:10

Lunch

13:30

Parallel Sessions


S124 Novel approaches for analysis of probability and non-probability samples

R101


Michael Elliott

Zhonglei Wang

Changbao Wu

Qixuan Chen


S028 Statistical and Computational Genomics

R102


Wenxiu Ma

Hui Jiang

Hua ZhongS012 Analysis of Semiparametric Models

R103Haijin He

Meiling Hao

Jie Zhou


S049 Utilization of Big Data in Precision Medicine

R104


J.Richard Landis

Qi Long

Zhengjia Chen

Ming Wang


S163 New development for statistical analysis

R105


Suojin Wang

Grace Yi

Guohua ZouS032 Recent Advances in Lifetime Data Analysis

R107


hu-Hui Chang

Catherine Huber

Yi Xiong

Tianzhou Ma


S132 Methods for measurement error problems and their role in improving EHR data-based discovery

R109


Pamela Shaw

Xin Liu

Yong Chen

Thomas Lumley


S086 Real World Data and Evidence for Health Care Decision Making

R110


Jie Chen

Zhong Yuan

Jiawei Wei

Haoda Fu

S146 Adanced Statistical Methods for Microbiome Sequencing Data with Applications to Complex Human Diseases

R201


Di Wu


Xiaojing ZhengS165 New Statistical Challenges in Biomedical Research

R202


Catherine Liu

Antai Wang

Hanfang Yang

Yangchun Zhang


S095 Nonparametric or semiparametric inference on complicated data

R301


Jingheng Cai

Xiaodong Yan


Niansheng Tang


S108 Topics in survival and longitudinal analysis with applications to clinical studies

R302


Chunjie Wang

Hui Zhao


Yingchun Zhou


S062 Some developments on semiparametric regression models and panel data

R303


Wing Kam Fung

Yang Bai

Liwen Zhang

Yong He


S149 Designs of Modern Clinical Trials

R304


Molei Liu

Ying Qing Chen

Daniel Gillen

Lu Tian


S116 Finding structures in complex data

R305


Xinghao Qiao

Tengyao Wang

Yi YuS092 Dynamic Design of Optimal Treatment Regimes

R306


Yichi Zhang

Yinghao Pan

Chengchun Shi

Shizhe Chen


S133 Statistical advances in accelerating global health and drug development in special population

R307


Christine Xu

Karen Xia

Zhaoling Meng

Jun Wang

15:10

Coffee Break

1F&3F

15:40

Parallel Sessions


S018 Statistical Methods for Integrative Analysis of Big Biomedical Data

R101


Yize Zhao

Qianxing Mo

Wenxuan Zhong

Jin Zhou


S031 Optimization Method and Theory for Big Data

R102


Ruoyu Sun

Yuxin Chen

Xudong LiS043 SIBS Invited Session: Recent Advancement in Biostatistics Methodology

R103


Xuejing Meng

Yanxun Xu

Chen Hu

Yuanshan Wu


S128 Real world evidence in medical research: methods and applications

R104


Kun Chen

Antai Wang

Gang Li

Samuel Wu


S009 Theoretical challenges for estimations and predictions for large-scale data

R105


Juan Shen

Junhui Wang

Tiejun Tong

Fei Xue


S060 New approaches and modifications to modern computations

R106


Yingcun Xia

Hiroyasu Abe

Johan Lim

Sheng-Hsuan Lin


S114 Highlights of Statistica Sinica

R107


Niansheng Tang

Jiguo Cao

Masayuki HenmiS045 Recent Development in Risk Measure and Its Application

R108


Yi Zhang

Zisheng Ouyang

Shijie Wang

Xia Zhao


S048 Statistics decision in Drug Development

R109


Xiaolei Xun

Julie Ma

Wenxin Liu

Xikun Wu


S158 Modern Clinical Trial Design and Analysis Methods

R110Haiyan Zheng

Jing Qian

Jun Guan


S156  Recent advances in complex biological data modeling

R201


Yang Ni

Jianhua Hu

Jin Piao

Weining Shen


S104 Model Selection and Information Criteria

R202


Yoshiyuki Ninomiya

Hirokazu Yanagihara

Shinpei Imori

Keisuke Yano


S098 Advances in sufficient dimension reduction and its applications

R301


Xuerong Wen

Wenbo Wu

Yeying ZhuS107 Recent Advances in Probability Theory and Related Fields

R302


Zhigang Bao

Hanchao Wang

Hao Wu

Lun Zhang


S113 Current Challenges in Functional Data Analysis

R303


Yehua Li

Fang Yao

Jeng-Min Chiou

Yaqing Chen


S123 Big Data and Artificial Intelligence in Medicine: a Bright Future

R304


Jim Li

Yuji Feng

Xiaocong Li

Haoda Fu


S067 High dimensional statistical inference

R305


Hongnan Wang

Yin Xia

Changcheng LiS117 New methods and theory for analysing Big Data

R306


Hansheng Wang

Guang Cheng

Debajyoti Sinha

Liping Zhu


S130 The Advances of Powerful Tools for Complex Neuroimaging Data

R307


Lu Wang

Chee-Ming Tin

Luo Xiao

John Muschelli

17:20

End of Day 2


Dec 22 (Sun)

9:00

Keynote Lecture

Chair:Hongzhe Li, University of Pennsylvania

      Zhiliang Ying

      Statistical models and methods for educational and psychological measurement

Crystal Ballroom

10:00

Coffee Break


10:30

Parallel Sessions


S008 New statistical learning methods for data science problems

R101


Xiwei Tang

Yushen Dong

Ruoqing Zhu

Peng Wang


S004 Modeling and inference for high-dimensional data

R102


Lijian Yang

Rongmao Zhang

Yuedong Wang

Jie Ding

S014 Modelling large-scale data with complex structures

R103


Xinyue Li

Xiaojun Mao

Dong XiaS019 Innovative statistical methods for hypothesis testing for high-dimensional data

R104


Zhiqi Bu

Yoshimasa Uematsu

Yixuan Qiu

Dongming Huang


S112 CWS Special Invited Session: Recent Advances in Statistical Methods for Genomic Data

R105


Shili Lin

Chuhsing Kate Hsiao

Jung-Ying Tzeng

Charlotte Wang


S070 Recent advances on precision medicine and biomarker research

R108


Min Qian

Yingqi Zhao

Shuai Chen

Yuanjia Wang


S126 Novel Bayesian Adaptive Clinical Trial Designs for Immunotherapy and Precision Medicine

R109


Yaqian Zhu

Sammi Tang

Fangrong YanS068 Large dimensional random matrix theory and its applications

R110


Cheng Wang

Jiang Hu

Dandan Jiang

Yan Liu


S061 Advanced statistical modeling for complex data

R111


Jia Guo

Tao Yu

Xiaofei Xu

Wanjie Wang


S094 Statistical Methods in Complex Data Analysis

R201


Shiyuan He

Wen Zhou

Xiangyu Luo

Kejun He


S101 New Advance in Bayesian Approach for Complex Data

R202


Yue Zhang

Xuan Cao

Jieying Jiao

Guanyu Hu


S131 Statistical Learning for the Analysis of Large-scale Omics Data

R302


Chun Li

Weihua Guan

Wei Chen

Miaoxin Li


S089 Dimension reduction with applications

R303


Su-Yun Huang

Ting-Li Chen

Heng-Hui Lue

Henry Horng-Shing Lu


S102 Structure and correlation analysis

R304


Yaowu Zhang

Wei Zhong

Canhong WenS105 Statistical Theory for Neural Networks and Machine Learning

R305


Taiji Suzuki

Ryo Karakida

Masaaki Imaizumi

Takafumi Kanamori


S106 Dependent Data Analysis

R306


Bohai Zhang

Huiyan Sang

Mengyun WuS039 Recent Advances in   Statistical Methods for Single-cell Analysis

R307


Hongkai Ji

Mingyao Li

Yun Li

Zhijin Wu

12:10

Lunch

13:30

Parallel Sessions


S141 Recent Progresses on Dimension Reduction High Dimensional Data Analysis

R101


Qian Lin

Yingkai Jiang

Junlong ZhaoS024 New Advances in Big Data Analysis

R102


Qingliang Fan

Anand Vidyashankar

Scott A. BruceS047 Recent Advances in Analytic Methods for Sequencing and Biobank Data

R103


Yingying Wei

Jian Zou

Sean Devlin

En-Yu Lai


S153 Recent Advances in Ultrahigh Dimensional Data

R105


Xuerong Chen

Wenwen Guo

Wenliang Pan

Kai Xu


S090 Advances in survival analysis in the era of data science

R106


Weijing Wang

Chyong-Mei Chen

Yi-Hau Chen

Yen-Tsung Huang


S078 Joint Modeling and Classification Models for Complex Biomedical Data

R107


Esra Kurum

Daniel Jeske

Yi Ting Hwang

Wendy Lou


S166 Challenges and Analysis of Complex Data

R108


Hanmei Sun

Yingwei Peng

Wei Yang

Guofen Yan


S152 High dimensional analysis and application in biomarker identification

R109


Jing He

Qian Wu

Ying Huang

Jiang Gui


S125 Advances in Statistical Analysis of Omics Data in Agriculture

R110


Min Zhang

Lan Zhu

Yumou Qiu

Peng Liu


S022 Innovative method development for complex survival problems

R111


Zhiping Qiu

Xianzheng Huang

Guoqing Diao

Xiaonan Xue


S073 New developments in statistical methods and inference

R201


Xia Cui

Xiaobo Guo

Yang Li

Xu Liu

Wensheng Zhu


S143 Statistical Advances and Challenges in Bioinformatics

R202


Qi Li

Can Yang

Wei Sun

Shuqin Zhang


S063 Recent advances in Bayesian analysis of complex data

R302


Cheng Li

Shuai Lu

Xin Tong

Qiang Liu


S020 Methodological Advancement in High Dimensional Data Analysis

R303


Falong Tan

Guanghui Wang

Zhangsheng Yu

Feipeng Zhang


S038 Treatment Effects and Other Emerging Issues in Biomedical Data Science

R304


Ying Zhang

Jue Hou

Changyu Shen

Fang Liu


S129 Integrative Analyses for Wearable Sensor Data in Clinical Studies

R305


Zhenke Wu

Jaroslaw Harezlak

Jiawei Bai

Haochang Shou


S137 Causal inferences in survival and mediation analyses

R306


Yifan Cui

Ting Ye

Masataka Taguri

Xinran Li


S013 Analysis of High-Dimensional Data

R307


Lianqiang Qu

Shaojun Guo

Qizhai Li


15:10

Coffee Break

15:40

Parallel Sessions


S015 Regression and classification for complex data

R101


Timothy Cannings

Peter Radchenko

HaiYing WangS023 Advancement of Quantile Regression Methodology for Complex Data

R102


Huijuan Ma

Jinfeng Xu

Tony Sit

Ben Sherwood


S027 Recent Developments in Modeling and Estimation for Network Data

R103


Danyang Huang

Tao Huang

Jingfei Zhang

Pengsheng Ji


S164 New Advances in Complex Data Analysis and the Applications

R104


Jianxin Pan

Qihua Wang

Ying Wei

Chengliang Tang


S120 High dimensional Statistics and Probability

R105


Qi-Man Shao

Xinghua Zheng

Yukun He

Fengnan Gao


S056 Recent Advances on the Analysis of Failure Time Data

R106


Xingqiu Zhao

Chunjie Wang

Shuying Wang

Mingyue Du


S053 New Advances in High-Dimensional Data Analysis

R107


Deyuan Li

Yundong Tu

Yaxing Yang

Kun Chen


S169 Statistical Methods and Theory for Complex and Large Data

R108


Jun Guan

Huanjun Zhu

Jaehee Kim

Xuexin Wang


S040 Survival Analysis and Beyond

R201


Jialiang Li

Zhigang Li

Yuan Wu

Andrew Ying


S096 Statistical inference on missing or censored data

R202


Yanlin Tang

Guoyou Qin

Puying Zhao

Huiqiong Li


S026 New Advances in Statistical and Machine Learning Methods for Optimal Treatment Decision Making

R301


Donglin Zeng

Yu Cheng

Yair Goldberg

Menggang Yu


S052 Recent development of Gaussian approximation and its applications

R302


Xiaohui Chen

Guanghui Cheng

Yuta Koike

Jinyuan Chang


S080 Matrix Estimation and Matrix regression

R303


Xingdong Feng

Lei Huang

Wei Lan

Jiakun Jiang


S071 New Advances of Adaptive Data Collection

R304


Wei Ma

William Rosenberger

Lucy Xia

Siu Hung Cheung


S074 New Modeling Methods for Time Series of Analysis

R305


Fukang Zhu

Cong Li

Kai Yang

Mengya Liu


S083 Novel Complex Data Analysis Methods

R306


Hui Huang

Zhonghua Liu

Yujie Zhong

Fangfang Bai


S050 Novel Statistical Methods for Big Health Data

R307


Bin Cheng

Ruitao Lin


Yanming Li

17:20

End of Day 3