Program Committee
Chair:
Li, Hongzhe                         University of Pennsylvania
Committee members:
Cai, Tianxi Harvard University
Chen, Minghui     University of Conneticut
Chen, Song Xi   Peking University
Chiou, Jeng-Min   Academia Sinica
Delaigle, Aurore   University of Melbourne
Deng, Ke   University of Melbourne
Ding, Peng   University of California, Berkeley
Fung, Wing Kam   Hong Kong University
Geng, Zhi Peking University
Ghosh, Anil   Indian Statistical Institute
Guo, Tony     Beigene
Guo, Zijian Rutgers University
Han, Fang University of Washington
Heller, Ruth   Tel Aviv University
Hidetoshi, ShimodairaKyoto University
Hu, JianhuaColumbia University
Ji, Hongkai   Johns Hopkins University
Jin, JiashunCarnege-Mellon University
Jin, ZhezhenColumbia University
Lee, Mei-ling University of  Maryland
Leng, Chenlei Universityof Warwick
Li, Hongzhe University pf Pennsylvania
Li, Yingying Hongkong University of Science and Technology
Lin, HuazhenSouthwestern University of Finance and Economics
Lin, XiwuJanssen Research
Liu, Weidong Shanghai Jiaotong University
Lou, Wendy University of Toronto
Lu, Henry National Chiao Tung University
Lu, Wenbin North Carolina State University
Lu, Ying Stanford University
Ma, ShuanggeYale University
Meng, Zhaoling                 Gates Foundation
Mueller, Hans University of California, Davis
Nan, BinUniversity of Califonia, Irvine
Ombao, HernandoKing Abdullal University of Science and Technology
Pan, GuangmingNanyang Technology University
Pan, James   Johnson and Johnson
Park, Byeong Seoul National University
Parvardeh, Afshin Isfahan Univrsity
Peng, Limin Emory University
Qi, Long University of Pennsylvania
Qu, Annie University of Illinois
Quan, Hui Sanofi
Shen, Wei Eli Lilly
Shi,Jianxin National Cancer Institute
Shou, Haochang   University of Pennsylvania
Sun, Liuquan Institute of Applied Mathematics, CAS
Sun, TonyUniversity of Missouri
Sun, WeiFred Hutchison Cancer Research Center
Tang, Niansheng Yunnan University
Wang, Junhui City University of Hong Kong
Wang, Mei Cheng Johns Hopkins University
Wang, Wanjie National University of Singapore
Wang, XueqinSun Yat-Sen University
Wang,YazhenUniversity of Wisconsin
Wu, HulinUniversity of Texas, Houston
Xia, YinFudan University
Xu, Ronghui University of California, San Diego
Yang, Jean University of Sydney
Yao, Qiwei The London School of of Economics
Yi, BingmingVertex
Yi, GraceUniversity of Waterloo
Yin, Jianxin Renming University of China
Yuan, Ming Columbia University
Zhang, AnruUniversity of Wisconsin
Zhang, LixinZhejiang University
Zhang, LuGoogle
Zheng, Shurong Northeastern Normal University
Zhou, Qin University of California, Los Angeles
Zhu, HongtuDiDi Chuxing
Zhu, Ji University of Michigan
Zou, Changliang Nankai University
Zou, Fei University of North Carolina, Chapel Hill